Gastroenteroloji Bilim Dalı

Gastroenteroloji Bilim Dalında Ercp İşlemi Yapılmaya Başlandı

Hastanemiz Gastroenteroloji Kliniğinde cihaz ve ünite eksikliği nedeniyle bugüne kadar yapılamayan ERCP işlemleri, Başhekimlik tarafından eksik olan ünitenin kurulması ve cihazların alınması ile yapılmaya başlandı.

 

ERCP ünitesinde  ilk ERCP işlemi Gastroenteroloji Öğretim Üyelerimiz tarafından başarıyla yapılarak, 75 yaşındaki bayan hastanın safra yollarındaki Plastik stentlerden birisi çıkarıldı ve tıkalı olan diğer stent de açılarak hastanın sarılığı tedavi edildi. Gastroenteroloji ERCP Ünitesinde bundan sonra;  karaciğer içi ve dışındaki safra yolları ve pankreas kanalını ilgilendiren bütün işlemler yapılabilecek. Örneğin; safra yolları taşları ameliyatsız çıkarılabilecek, safra yolları ve pankreas kanalı darlıkları balonla genişletilebilecek, gerekirse hastalara  stent takılabilecek ve bunlara benzer tüm işlemler yapılabilecek. 

 

Üniversite hastanemizin ilk açıldığı 1998 yılından beri Gastroenteroloji ve Hepatoloji Poliklinikleri ile hizmet vermekte olan Gastroenteroloji Kliniği, yemek borusu, mide, barsak, karaciğer, pankreas  ve safra yolları ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi açısından bölgemizde önemli bir merkez konumuna geldi. İki poliklinikte günde yaklaşık 100 hastaya poliklinik hizmeti verilmekte. Buna ilave olarak Gastroenteroloji Endoskopi Üninitemizde,günde yaklaşık 30 hastaya da alt ya da üst endoskopi işlemi ( Özefagogastro-duodenoskopi, Rektoskopi, Kolonoskopi) yapılmakta,  gerektiğinde  yemek borusu, mide ve barsak kanamaları  endoskopik müdahalelerle durdurulmakta, mide ve barsak polipleri ameliyatsız olarak endoskopik yöntemlerle çıkarılmakta, darlıklar genişletilmekte, yabancı cisimler çıkarılmakta ve buna benzer dünyada yapılabilen, endoskopik her işlem endoskopik ünitemizde de  yapılabilmektedir.

 

Gastroenteroloji Kliniği halen, Öğretim Üyeleri Prof.Dr.M.Hadi Yaşa, Prof.Dr. A.Vahit Yükselen, Yrd. Doç.Dr. Adil Coşkun, Yrd. Doç.Dr. Altay Kandemir, Gastroenteroloji yan dal asistanı, iç hastalıkları asistanları ve diğer yardımcı sağlık elemanlarıyla hizmet vermektedir.

Bu Sayfa .. Tarihinde Güncellenmiştir