Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'na Ait Henüz Haber Eklenmemiştir.
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 1996 yılında kurulmuştur. Kliniğimizde eğitim kadrosunda üç profesör ve iki doktor öğretim görevlisi bulunmaktadır.

Halen dokuz uzmanlık öğrencisinin eğitim almakta olduğu Anabilim Dalı'mız kurulduğu 1996 yılından beri ondört Göğüs Hastalıkları uzmanı yetiştirmiştir. Anabilim Dalı'mızda uzmanlık eğitiminin yanısıra 3. sınıf Kliniğe Giriş ve Solunum-Dolaşım ders kurulları ile 4. sınıf Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi stajı içinde kuramsal ve pratik tıp fakültesi öğrencisi eğitimi verilmektedir. Öğretim üyelerimiz ve uzmanlık öğrencilerimiz tarafından ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve çok sayıda atıf almış birçok makale ile sonuçlanan bilimsel araştırmalar, uzmanlık tezleri ve projeler gerçekleştirilmektedir. Öğretim üyelerimiz ulusal ve uluslar arası mesleki derneklerimizin düzenlediği kongre, sempozyum ve panellere bildiri ile veya konuşmacı, oturum başkanı olarak katkıda bulunmaktadır. 

Kliniğimizin alt birimleri poliklinikler, yataklı servis, yoğun bakım ünitesi, bronkoskopi ünitesi ve solunum fonksiyon testi laboratuvarı olup, bu birimlerde hem tıp öğrencisi ve uzmanlık eğitimi, hem de sağlık hizmeti verilmektedir. 

Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi havayolu hastalıkları, solunum sistemi infeksiyonları, akciğer nodülleri, akciğer ve plevra kanserleri, plevral hastalıklar, pulmoner tromboemboli ve parankimal akciğer hastalıkları (sarkoidoz, pulmoner fibrozis vb) ilgi alanımızdaki hastalıkların başlıcalarıdır.

Prof.Dr.Mehmet POLATLI
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Bu Sayfa 11.06.2018 Tarihinde Güncellenmiştir