ana sayfa link
Sağlık Rehberi

Sezaryen Sonrası Normal Doğum


Diğer Başlıklar
| .. |
Sezaryen Sonrası Normal Doğum

Kadın hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meryem Eken, sezaryen ile doğum yapmış bir annenin daha sonraki hamileliğinde normal doğum ile bebeğini dünyaya getirmesine “sezaryen sonrası vaginal doğum (SSVD) ismi verildiğini belirterek, sezaryen sonrası normal doğum hakkında bilgi verdi.
 

Sezaryen sonrası normal vaginal doğumun her zaman uygulanabilen bir yöntem olmadığını, bazı koşulların sağlanması ile sezaryen ardından normal doğum yapılabileceğini belirten Yrd. Doç. Dr. Meryem Eken, “Bunlar arasında en önemlileri uygun doğumhane şartlarının sağlanması, her gebenin bir yardımcı sağlık personeli (ebe, yada kadın doğum hemşiresi)  tarafından sıkı takip edilmesi, acil durumlarda müdahale edilebilecek 24 saat hazır deneyimli anestezi ekibi ve de ameliyathane ekibinin olmasıdır.” sözleriyle uygun şartları aktardı.

 

Eken, günümüzde hem anne hem de bebek açısından bazı durumlarda sezaryen ile doğumun daha iyi olduğunu gösteren bilimsel veriler olduğu gibi, normal doğumun hem anne hem de bebek sağlığı açısından daha iyi olduğunu gösteren çok fazla sayıda bilimsel veri bulunduğunu, ancak her gebelik farklı olduğunu bu yüzden karar verirken teorik bilgilerle ve de anne adayı ve bebeğinin durumu beraberce ele alınarak karar verilmesi gerektiğini vurguladı.

 

 

Geçirilmiş olduğu sezaryen sayısı arttıkça artan riskler nelerdir?

 

Sezaryen sayısı arttıkça rahime yapılan kesi sayısı artar ve oluşan nedbe dokusu yeni bir gebelikte gerilerek açılmaya ve yırtılmaya daha da duyarlı hale gelir.

 

Sayı arttıkça ameliyata bağlı, ameliyatın doğal sonucu olarak karın içinde ortaya çıkan yapışıklıklar artar. Bu yapışıklıklar yeni bir ameliyatta rahime ulaşılmasını zorlaştırabilir ve/veya rahime ulaşılmaya çalışılırken idrar kesesi, barsaklar gibi komşu organların zedelenmesine neden olabilir.

 

Sezeryan sayısı arttıkça rahim kesisi yakınlarında yerleşim göstermeyi seven plasentanın doğum kanalına yakın ve hatta bu kanalı kapatacak şekilde yerleşme olasılığı artar. Plasenta previa adı verilen bu durum, plasenta dokusunun rahimin kas lifleri içinde yerleştiği durumda daha da karmaşık bir hal alır ve cerrahi işlemin seyrini zorlaştırabilir ve oldukça komplike hale sokabilir. 

 

SSVD uygulanması için gerekli koşullar nelerdir?

 

1-Anne adayı SSVD konusunda istekli olmalı ve zorlanmamalıdır. Anne adayına ve ailesine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmalı ve olası risklerden bahsedilmelidir.

 

2-Anne adayının pelvis ("çatı") yapısı normal doğum yapmaya uygun olmalıdır ve de daha önceki sezeryan sebebi uygunsuz pelvis (sefalopelvik disproporsiyon) olmamalıdır.

 

3-Anne adayında rahim şekil bozukluğu ya da önceki doğumlarında rahimin yırtılması gibi bir durum söz konusu olmamalıdır.

 

4-Anne adayı daha önceden yatay kesili bir ya da en fazla iki sezaryen geçirmiş olmalıdır.
Bu açıdan her çiftin sezaryen sonrası hastaneden taburcu olurken kendisine verilen ameliyat notunu muhafaza etmesi (veya bunun verilmesini talep etmesi) çok önemlidir. Zira önceki sezaryende yatay kesi kararı verilerek başlanmış bir sezaryen çeşitli nedenlerle dikey kesiye dönüştürülmüş olabilir ve bu da ameliyat raporunda belirtilir. Böyle bir durumda SSVD'dan vazgeçmek gerekebilir.

 

5-SSVD uygulanacak merkezin koşulları çok önemlidir. SSVD uygulandığında tüm doğum eylemi boyunca bebeğin kalp atışları ve rahim kasılmalarını yakından takip edecek yardımcı sağlık personeli (ebe yada deneyimli kadın doğum hemşiresi) olmalı her hastayı bire bir özenli bir şekilde takip etmelidir. Doğum eylemi sürecinde oluşabilecek bir kötü durumda acil bir sezaryen için anestezi ekibi ve ameliyathane hazır bulunmalı, merkezde anne ve bebek yoğun bakım ünitesi bulunmalıdır. Çoğu durumda SSVD uygulanacak anne adayının kan grubuna uygun kan temini edilebilecek aktif kan merkezi ünitesi bulunmalıdır.

 

Sezaryen Sonrası Normal Doğumun Avantajları Nelerdir?

 

Sezaryen sonrası doğumun çeşitli avantajları ve riskleri de mevcuttur. Sezaryen sonrası normal doğumun avantajı: Anne adayının, bir kez daha sezaryen olmaz ve böylece ameliyat risklerinden uzak kalmış olacaktır. Bu riskler; ağrı, enfeksiyon, kanama gibi yan etkilerdir. Ancak sezaryen ardından normal doğumun getirdiği en büyük dezavantaj; rahmin yırtılması durumudur. Yırtık alan düzeltilebilir ancak kimi zaman rahmin tamamen alınması da gerekebilir. Hatta bazı durumlarda anne adayı çok miktarda kanama ile karşılaşabilir. Bu durumda annenin ve bebeğin hayatı riske girebilir. 
 

Hangi durumlarda SSVD uygulanması sakıncalıdır?

 

1-Daha önce dikey (klasik) kesiyle sezaryen öyküsü

 

2-Rahimin doğum eyleminde yırtılması öyküsü

 

3-Daha önce çeşitli nedenlerle rahime yapılmış cerrahi işlemlerde rahime derin kesiler yapılmış olması(miyom operasyonlarında olduğu gibi).

 

5-Mevcut gebelikte normal doğumu zorlaştıracak etkenlerin varlığı (iri bebek gibi)

 

6-Daha önceki sezaryen nedeninin devam etmesi (dar pelvis gibi)

 

7-İkiz gebelik, makat gelişi, miad geçmesi gibi nedenler tam bir engel teşkil etmemekle birlikte SSVD uygulanırken çok daha dikkatli olunması gereken durumlardır. 

 

SSVD de başarı (vajinal doğumun gerçekleşmesi) olasılığı nedir?

 

SSVD için ideal şartlar taşıyan bir anne adayının sağlıklı bir şekilde vajinal doğum yapma olasılığı %75 civarındadır.

 

Geriye kalan %25 anne adayında çeşitli nedenlerle SSVD yarıda kesilir ve sezaryenle doğuma geçilir. SSVD'nin yarıda kesilmesinin en önemli nedenleri arasında doğum eyleminin yeterince hızlı ilerlememesi yer alır. Bunun dışında eski dikiş yerinin açılma ve yırtılma şüphesi varlığında da doğum sezaryenle gerçekleştirilir.
Daha önceden yatay kesi ile sezaryen olmuş bir anne adayında uygun koşullar varlığında eski kesi yerinin açılma ve/veya yırtılma olasılığı yaklaşık binde iki-%1'dir.
   

Sonuç Olarak

 

Sezaryenle doğum yapmış olmak, takipeden doğumların mutlaka sezaryenle gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelmez. SSVD önceki sezaryeni fetaldistres veya makat gelişi gibi o gebeliğe özgü bir nedenden uygulanmış anne adaylarının vajinal yoldan doğum deneyimini yaşamaları için iyi bir seçenek teşkil eder. Ancak anne adayının gebeliği SSVD için uygun koşulları taşısa bile, SSVD uygulanacak merkezin koşulları uygun değilse, ekip SSVD konusunda tecrübeli değilse, anne adayı SSVD konusunda istekli değilse ideal olanı sezaryen sonrası doğumun tekrar sezaryenle gerçekleşmesidir.
 

 

Hazırlayan :  Zeynep Şule Yüksel - Ezgi Toygar

 

Dahili: 2599 - 2534 

 

Birimler

  • Tıbbi Birimler
  • İdari Birimler

Online İşlemler

  • Adü Hastane Facebook Sayfası
  • Adü Hastane Twitter Sayfası
  • Adü Hastane Youtube Sayfası
  • Adü Hastane Rss Sayfası
  • Adü Hastane Engelli Dostu Web Sitesi
adü hastane tel foto
444 1 256
Çağrı Merkezi
Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem Merkezince Tasarlanmış ve Kodlanmıştır. © 2012 - 2018