ana sayfa link
Sağlık Rehberi

Yrd.Doç.Dr.Yasin Bulut Çocuk Yoğun Bakım Ünitesini Anlattı


Diğer Başlıklar
| .. |
Yrd.Doç.Dr.Yasin Bulut Çocuk Yoğun Bakım Ünitesini Anlattı


Hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Yasin Bulut, Hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinin, Eylül 2014 te Rektörlüğümüz, Başhekimliğimiz ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin katkılarıyla açıldığını, resmi olarak ilk hasta kabulünün 1 Aralık 2014 de gerçekleştiğini, ikinci basamak onaylı 6 hasta yatağı, 2 adet ventilatör (solunum cihazı), 6 adet monitör mevcut oldan ünite de 1 sorumlu öğretim üyesi, 1 asistan doktor, 11 Hemşire ve 6 personel  ile  hizmet vermekte olduklarını belirtti  ve Ünite hakkında ayrıntılı bir bilgilendirmede bulundu.

 

Çocuk Yoğun Bakım üniteleri hayatı tehdit eden kritik hastalığı olan çocukların tedavisi ile ilgilenen üniteler olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Yasin Bulut, özel eğitilmiş hekimlerin ve hemşirelerin gerektiğini, her hastanede yapılamadığını, özel oldukça pahalı cihazlar gerektiğini aktardı ve “Türkiye’de yılda ~60.000 çocuğun yoğun bakıma ihtiyacı olduğu tahmin edilmektedir. Mevcut çocuk yoğun bakım yatakları bu ihtiyacın % 20’sini bile karşılamamaktadır. Birçok merkezde çocuklara yoğun bakım hizmeti, çocuk servisi içinde veya tek bir odadan oluşan ünitelerde, altyapısı yetersiz mekânlarda yapılmaktadır. Birçok çocuk ise çocuklar konusunda özel eğitimi olmayan erişkin yoğun bakım ünitelerine devredilmektedir. Bazı Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde en temel cihaz ve donanımlar bile eksiktir. Ülkemizde toplam ~743 çocuk yoğun bakım yatağına gereksinim bulunmaktadır. Şu an tam donanımlı yatak sayısı: 123 tür. Yoğun bakım yataklarının bloke olmasını azaltmak amacıyla kronik bakıma ihtiyacı olan çocuk hastaların evde bakılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.”  Şeklinde konuşarak çocuk yoğun bakım ünitelerin durumuna ve önemine dikkat çekti.

 

Çocuk yoğun bakım üniteleri olmasaydı gelişmiş  ülkelerdeki çocuk ölüm hızlarının en az iki kat daha yüksek olacağı tahmin edildiğini aktaran Bulut, “Bu açıdan 5 yaş altı çocuk ölüm hızı  30/1.000   dan fazla olan ülkelerde koruyucu sağlık hizmetlerine  ağırlık verilmesi; ölüm hızı 20-30/1.000 olan ülkelerde prognozu iyi olan çocuklara yoğun  bakım hizmetleri sağlanması; çocuk ölüm hızının  20/1.000 nin   altına düştüğü ülkelerde ise ihtiyacı  olan tüm çocuklara yoğun bakım hizmetleri sağlanması önerilmektedir” dedi. 

 

Dünyadaki örneklerden yola çıkıldığında 23 milyon çocuk nüfusu olan Türkiye’de yılda en az 53 bin çocuğun yoğun bakım ihtiyacı olacağı hesaplanabildiğini belirten Bulut, “Türkiye’de ki çocuk yoğun bakım ünitelerinde yıllık yatış sayısı 200-300 hasta /yıl olarak saptanmış, mortalite (ölüm )hızları ise %13-23 arasında değişmektedir. Bilindiği üzere çocukluk çağının (28 gün-18 yaş arası) tüm hayatı tehdit eden en ağır hastalık, travma, zehirlenme vakaları çocuk yoğun bakım ünitelerine yatırılmaktadır. Bu nedenle en mükemmel dizayn, ekipman ve personele sahip ünitelerde bile mortalitenin olması kaçınılmazdır.” İfadelerini kullandı.  

 

Yrd. Doç. Dr. Yasin Bulut, “İlk hastamızı kabul ettiğimiz 1 Kasım 2014 ten bugüne 18 aylık süreçte Hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım ünitesi verilerine baktığımızda; 17 ayın sonunda toplam 395 çocuğumuza acil ve üst düzey sağlık hizmeti sunduk (yani her gün üst düzey tedaviye ihtiyaç duyan 1 hasta yatırdık), mortalite oranını oldukça düşük %5,3 bulduk  (yatırdığımız 395 çocuğumuzun sadece 21’ ini kaybettik).  Vefat eden çocuk olgularımızın %81inde kronik nörolojik, nöroşirurjikal, kardiyak hastalık mevcut idi. Ayrıca ünitemiz sadece Aydın ve kırsalına değil, Muğla, Manisa, Denizli ve İzmir’den de hasta kabul etmektedir. Son verilere göre hastalarımızın %84,3’ü Aydın, kalan %15,7’si Aydın dışından kabul edilen hastalardır.” Sözleriyle Çocuk Yoğun Bakım Ünitemiz verilerini paylaştı.  

 

Hedeflerinin mevcut 6 yatağın 10 yatağa çıkarılması ve hali hazırdaki ikinci basamak sertifasına ilave olarak üçüncü basamak sertifikasının alınması olduğunu vurgulayan Bulut, “ Çocuk Yoğun Bakım ünitesinin açılışında emekleri ve destekleri olan Değerli Rektörümüz  Prof. Dr. Cavit Bircan’a, Başhekimimiz Yrd. Doç. Dr. Ali Yılmaz’a,  ayrıca ünitenin ayakta durabilmesi için hem maddi hem manevi varlıklarını yanımda hissettiğim Anabilim Dalı Başkanımız sayın Prof. Dr. Münevver Kaynak Türkmen’e, Prof. Dr. Ferah Sönmez’e,  Prof Dr Ayşe Tosun’a ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerine, konsültasyonlar ile katkıda bulunan diğer Anabilim Dalı öğretim üyelerine teşekkürü bir borç bilirim.  Ayrıca Yoğun bakımın  esas sahipleri hastalarımıza ve  verdikleri hizmetler nedeniyle yoğun bakım ünitesi  asistan doktor, hemşire ve personeline de teşekkür ederim.” sözleriyle  Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

 

Hazırlayan: Ezgi Toygar- Zeynep Şule Yüksel

 

Dahili: 2534  - 2599

 

 

 

 

 

 

 

Birimler

  • Tıbbi Birimler
  • İdari Birimler

Online İşlemler

  • Adü Hastane Facebook Sayfası
  • Adü Hastane Twitter Sayfası
  • Adü Hastane Youtube Sayfası
  • Adü Hastane Rss Sayfası
  • Adü Hastane Engelli Dostu Web Sitesi
adü hastane tel foto
444 1 256
Çağrı Merkezi
Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem Merkezince Tasarlanmış ve Kodlanmıştır. © 2012 - 2018