ana sayfa link
Sağlık Rehberi

Kadınlarda Yumurtalık Rezervi Nasıl Değerlendirilir?


Diğer Başlıklar
| .. |
Kadınlarda Yumurtalık Rezervi Nasıl Değerlendirilir?

Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meryem Eken, Hastanemizde ilgili Öğretim Üyeleri nezaretinde tanı ve takip amaçlı yapılan yumurtalık rezervi değerlendirmeleri hakkında bilgi verdi.

 

Yumurtalık (Over) rezervinin kadının yumurtalıklarında bulunan yumurtaların sayı ve kalitesini ifade ettiğini belirten Eken, over rezervi iyi olarak değerlendirilen kadınların teorik olarak gebe kalma şansının yüksek olduğunu belirtti.

 

Yumurtalık rezervinin azalmasında etkili birçok faktör bulunduğunu bunların içinde en önemlisinin yaş olduğunu aktaran Eken, “Yaş ilerledikçe kadının overlerinde folikül sayısı ve yumurta kalitesi azalır. 35 yaşından itibaren bu azalma başlar ve 40 yaşından sonra daha da hızlanır.” sözleriyle bu durumu açıkladı.

 

Yrd. Doç. Dr. Meryem Eken, yumurtalık rezervinin azalmasına yol açan diğer faktörleri; obezite, ilaç kullanımı, geçirilmiş yumurtalık cerrahisi, sigara, tek yumurtalık, kemoterapi, radyoterapi, şiddetli endometriozis hastalığı ve erken menopoz olarak belirtti.

 

Yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi için bazı yöntemler ve tahliller olduğunu,  özellikle çocuk sahibi olmak için tedavi görecek çiftlerde yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi önemli olduğunu vurgulayan Eken, “Yumurtalık rezervi değerlendirilmesinde elde edilen sonuç kısırlık tedavisi için uygulanacak yöntem hakkında ve çiftin çocuk sahibi olma şansı hakkında önemli bilgiler verir.” dedi.

 

Kimlere bu testleri uygulayalım? 

 

Yrd. Doç. Dr. Meryem Eken, yumurtalık rezervi değerlendirilmesinin; açıklanamayan infertilite (kısırlık) olanlara, 35 yaş üstü hastalara, yumurtalıklarla ilgili ameliyat geçirenler, ovulasyon indüksiyonu (yumurtlama) tedavilerine cevap vermeyenlerde uygulanabilineceğini belirtti.

 

Over Rezervinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Testler Ve Yöntemler Nelerdir?

 

Klinik kullanımda olan yumurtalık rezerv testleri; endokrin testler ve ultrosonografik değerlendirmedir.

 

Adetin 3. günü bazal Follikül stimulan hormon (FSH) ölçümü: 

 

Adetin 3. günü kan tahlilinde belirlenen FSH hormonu düzeyi yumurtalık rezervi hakkında bilgi verir. FSH değerinin 8-10 IU/L üzerinde olması yumurtalık rezervinin azaldığını gösterir.20'nin üzerinde FSH değerlerinde gebelik ve bebek sahibi olma şansı çok düşüktür. FSH düzeyi yüksek olan hastaların tüp bebek uygulamalarında da daha az folikül gelişir ve daha az yumurta (oosit) toplanır. 
Bazı hastalarda FSH düzeyi bir adette yüksek başka bir adette normal tespit edilebilir. Bu durumlarda kötü olan yüksek değerin prognozu belirlediği yani bu hastalarda gebelik şansının düştüğü tespit edilmiştir.

 

Adetin 3. günü E2 (Estradiol, Östrojen) ölçümü:

 

FSH ölçümü kadar güvenilir bilgi vermese de östrojen düzeyinin yüksek olması da (45'den büyük) over rezervinin kötü olduğunun bir belirtecidir. Ancak tek başına E2 ölçümü bir kriter olarak alınmaz, FSH daha güvenilir bilgi verir.

 

İnhibin B seviyesi:

 

İnhibin B yumurtalıkların çevresindeki granüloza hücrelerinde üretilir. FSH hormonunu baskılayıcı etkisi vardır. İleri yaş ve yumurtalık rezervinde azalmayla beraber inhibin-B seviyesi azalır  ve FSH artar. Adetin 3. günü İnhibin B düzeyinin 45 pg/ml'den düşük olması kötü yumurtalık rezervinin bir göstergesidir.

 

AMH (Anti-müllerian hormon):

 

İnhibin B gibi yumurtalıklardaki granüloza hücrelerinde sentezlenir. Yumurtalık rezervi azaldığında AHM seviyesinde düşüş izlenir. Over rezervinin güvenilir bir göstergesidir. Diğerlerinin aksine 3. gün bakılması şart değildir, adet siklusunun herhangi bir gününde bakılabilir, adet zamanına göre fazla değişkenlik göstermez.  

 

Adetin 10. günü progesteron düzeyi:

 

Progesteron yumurtalık rezerv tayininden ziyade yumurtalamanın varlığının tespit edilmesi için adetin 21. günü bakılır sıklıkla, 3 ng/ml üzerinde olması yumurtlama (ovulasyon) olduğunu destekler. 

 

Ultrasonda antral folikül (yumurta) sayılması:

 

Transvajinal ultrasonografi ile overlerde bulunan antral foliküllerin (küçük yumurtaların) sayılması over rezervi hakkında oldukça güvenilir bilgiler verir. Her iki overde toplam 7-10 tane antral folikül olması over rezervinin iyi olduğunu gösterir. İki yumurtalıkta toplam antral folikül sayısı 7'den azsa over kapasitesinin kötü olduğu anlaşılır ve ilaçlarla ovulasyon (yumurtlama) başarısı düşüktür. Antral folikül sayısı 4'ün altında ise tedavi başarısı çok düşüktür. Antral folikül sayısının 12'den fazla olması durumunda overler tedavi ilaçlarına aşırı cevap verebilirler .

 

Polikistik over hastalarında da aynı şekilde antral folikül sayısı fazladır ve overlerde ilaçlara aşırı cevap riski vardır. Bu hastalarda düşük doz ilaçlarla dikkatli tedavi uygulanır.

 

Hazırlayan: Ezgi Toygar- Zeynep Şule Yüksel

 

Dahili: 2534  - 2599

 

Birimler

  • Tıbbi Birimler
  • İdari Birimler

Online İşlemler

  • Adü Hastane Facebook Sayfası
  • Adü Hastane Twitter Sayfası
  • Adü Hastane Youtube Sayfası
  • Adü Hastane Rss Sayfası
  • Adü Hastane Engelli Dostu Web Sitesi
adü hastane tel foto
444 1 256
Çağrı Merkezi
Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem Merkezince Tasarlanmış ve Kodlanmıştır. © 2012 - 2018