ana sayfa link
Sağlık Rehberi

Otizm Hakkında Bilmeniz Gerekenler


Diğer Başlıklar
| .. |
Otizm Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Otizm Anlattı

Nisan ayı Otizm Farkındalık Ayı dolayısıyla Hastanemiz Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, otizmin ne olduğu, ne sıklıkta görüldüğü, sebebi ve belirtilerinin ne olduğu, otizmin tedavi edilip edilemeyeceğini paylaştı.

 

OTİZM NEDİR?

 

Otizm, yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren, karmaşık nörogelişimsel bir bozukluktur.

 

Otizm bir spektrum bozukluğudur. Bu nedenle otizm belirtilerinin sayısı ve şiddeti kişiden kişiye değişir.

 

Her otizmli çocuğun yetenekleri ve kısıtlılıkları farklıdır.

 

Ayrıca otizm belirtileri zaman içinde değişebilmektedir.

 

OTİZM NE SIKLIKTA GÖRÜLÜR?

 

Otizm günümüzde görülen en yaygın nörogelişimsel bozukluktur ve son dönem çalışmalar sıklığının %1’lere kadar artış gösterdiğini bildirilmektedir.

 

Günümüzde 68 çocuktan 1’inde otizm görüldüğü tahmin edilmektedir. Erkeklerde kızlara oranla 4 kat daha fazla olduğu bildirilmektedir.

 

OTİZM SEBEBİ NEDİR?

 

Otizimin nedeni halen tam olarak bilinmemektedir. Nedenleri arasında pek çok faktörün rolü olabileceği, bu faktörler içinde de en önemlisinin genetik olduğu düşünülmektedir.

 

Otizmde risk faktörleri ise ileri anne baba yaşı, doğum tartısının düşük olması ,prematürite, yenidoğan yoğun bakımında kalma ,erkek cinsiyet,büyük şehirde yaşamadır.

 

Bilimsel çalışmalarda aşılarla ve civa ile otizmin arasında hiçbir bağlantı saptanamamıştır. Hatta aşılara bu sebeple ara verilen ülkelerde o dönemde otizm sıklığında artış görülmüştür.

 

OTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?

 

Otizmin temel belirtileri sosyal ve iletişim becerilerinde kısıtlılık ile tekrarlayıcı hareketler ve davranışlardır. Her çocukta otizm belirtileri farklılık gösterebilir ve aynı şiddette olmayabilir.

 

Çocuğunuzda duymama, göz teması kurmama, baş-baş yapma, telefonla konuşma vs. taklit oyunları oynamama, müzik, tv, reklam müziklerine aşırı düşkünlük, ilgisini çeken bir nesneyi göstermeme, yaşıtları ile oynamama, tekrarlayıcı konuşmalar veya söyleneni tekrarlama, konuşmama veya monoton sesle konuşma, tekrarlayıcı motor hareketler, oyuncaklar ile amacına uygun oyun oynamama(sıralama, veya sürekli aynı parçası ile oynama vs), ilgi çekmek için şirinlik maskaralık yapma, bakım veren kişiyi araması, basit emirlere uyma alanlarında akranlarından bir farklılık gözleniyorsa bir çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğine başvurmaları gerekir.

 

OTİZM TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

 

Otizm tedavisinde en önemli ve ilk basamak erken teşhisdir.

 

Otizmli çocukların yetenekleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak erken yaşta başlanan uygun bireysel eğitim ve ilaç tedavileriyle otizmin belirtilerinde düzelme sağlanabilir.

 

Otizmde çocuklar özel eğitimler ve her çocuğa özgü tedavilerle topluma kazandırılabilir. Otizmde ilaç tedavisi huzursuzluk, sinirlilik ve öfke nöbetleri gibi belirtilerin giderilmesi için kullanılır.

 

Otizmli bir çocuğa, ne kadar erken yaşta tanı konulur ve ihtiyaçları olan özel eğitimi ne kadar çabuk almaya başlarsa, yaşam becerilerine kavuşma şansı o kadar fazla olacaktır.

 

Otizm bir akıl hastalığı değildir ve kimsenin suçu değildir. Otizm toplum, kültür ve sosyoekonomik yapı gözetmez. Otizm anne babaların davranışları yüzünden çıkan bir bozukluk değildir.

 

Adnan Menderes Üniveristesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Otizm El Kitabından (2015) yararlanılmıştır.

 

Hazırlayan :  Zeynep Şule Yüksel - Ezgi Toygar

 

Dahili: 2599 - 2534  

 

Birimler

  • Tıbbi Birimler
  • İdari Birimler

Online İşlemler

  • Adü Hastane Facebook Sayfası
  • Adü Hastane Twitter Sayfası
  • Adü Hastane Youtube Sayfası
  • Adü Hastane Rss Sayfası
  • Adü Hastane Engelli Dostu Web Sitesi
adü hastane tel foto
444 1 256
Çağrı Merkezi
Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem Merkezince Tasarlanmış ve Kodlanmıştır. © 2012 - 2018