ana sayfa link
Sağlık Rehberi

Ders Başarısızlığı ve Nedenleri


Diğer Başlıklar
| .. |
Ders Başarısızlığı ve Nedenleri

Hastanemiz Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Sevcan Karakoç Demirkaya ders başarısızlıklarının nedenleri ve yapılması gerekenler hakkında bilgi Verdi. 

 

Okulda Başarısızlık Nedenleri Nelerdir?

 

Yrd.Doç.Dr.Sevcan Karakoç Demirkaya, ebeveynlerin çocuklarının başarılı olmasını isteğini, sadece akademik becerilerdeki başarısızlıklarıyla çocuklarını değerlendirdiklerini belirtti ve dersler kadar çocuklarının sahip olduğu sosyal, spor ve sanat alanlarındaki becerilerinin de önemli ve övgüye değer olduğuna dikkat çekti.
Yrd.Doç.Dr.Sevcan Karakoç Demirkaya, “Okul başarısızlığı sık çocuk psikiyatrisi başvuru nedenlerinden birisidir. Okul başarısızlığının pek çok nedeni olabilir: Bunlar çocuğa bağlı, aileye bağlı ve topluma bağlı nedenler olarak gruplandırılabilir.” sözleriyle ders başarısızlığı nedenlerini belirtti. 

 

Çocuğa bağlı başarısızlık nedenleri:

 

Çocukta duygusal sorunların varlığının, çalışma alışkanlıklarının kazanılmamış olmasın en başta geldiğini belirten Yrd.Doç.Dr.Sevcan Karakoç Demirkaya, “Çocuğun kapasitesi iyi olsa da kafası karışık, endişeli ise dikkati dağılır ve derse konsantre olamayabilir. Çocuk depresif ise sürekli yorgun, uykulu, isteksiz olabilir ya da  hiperaktif bir çocuk çok uzun süre ara vermeden dersi takip edemeyebilir. Öğrenme bozukluğu varlığında çocuk geç öğrenir, harf karıştırabilir, okuma ve yazma veya sadece matematik konusunda güçlükler yaşayabilir.” sözleriyle çocuğa bağlı nedenleri aktardı ve bunların dışında çocuğun işitme-görme gibi fizyolojik bir rahatsızlığının da başarısızlığa yol açabileceğini, çocuğun uzağı göremediği için tahtayı görememiş, duyamadığı için öğretmeninin anlattığı önemli şeyleri kaçırmış olabilceğini ilave etti.

 

Aileden kaynaklanan başarısızlık nedenleri:

 

Ailenin çocuğa uygun ders çalışma ortamını sunmamasının başlıca neden olduğunu vurgulayan Yrd.Doç.Dr.Sevcan Karakoç Demirkaya, buna örnek olarak çocukların televizyon karşısında ders yapmasını ve kardeş çocuğun defteriyle oynarken derse odaklanmaya çalışmayı örnek olarak verdi ve ailenin çocuğa yönelik davranış ve beklentileri de ders başarısını etkilediğini vurguladı. 

 

Ailenin çocuğuna gösterdiği tutum da başarıyı etkiler mi?
 

 

Ailelerin  olumsuz tutumlarındann birisinin çocuğun derslerine karşı aşırı ilgisiz olmaları olduğunu belirten Yrd.Doç.Dr.Sevcan Karakoç Demirkaya,“Bazı aileler çocuğunun durumunu sadece sene sonu karnesi ile takip ediyor. Çocuğun başarısızlığı ile bile ilgilenmeyen aileler var. Sınıfta kalmama sistemi ile sınıfta kalmak neredeyse mümkün değil, bu nedenle aile farkına varmadan, çocuk ise hiç bir şey öğrenemeden liseyi bitiriyor, böyle gençlerin sayısı az değil. İlgisiz aile çocuğun yıl içerisindeki durumuyla, zorlandığı derslerle ilgilenmez ve sadece karne alınca önemser.Bunun tam tersi bir durum da başarıyı olumsuz etkiler. Bazı aileler ise aşırı ilgilenirler. Ders notları, yazılılar, testler, deneme sınavları bu aileler için oldukça önem taşır. Adeta anne- baba çocukla aynı sınıfta okuyormuşçasına işin içine girerler, evde sürekli yazılılar konuşulur, hayat sınavlara göre planlanır. En ufak düşük not başarısızlık olarak ele alınır ve çocuk bu durumdan suçlanır. Çözdüğü test, yaptığı net sayısına göre çocuk evde kabul görür. Ailenin aşırı beklentisi ders başarısını olumsuz etkiler.” sözleriyle başarısızlığı tetikleyen aile tutumları hakkında bilgi verdi.

 

En uygun durumun ise anne ve babaların çocuklarının potansiyelini bilmeleri ve buna göre davranmalı olduğunu vurgulayan Demirkaya,  donuk zekalı veya zeka geriliği olan çocuklar ile ilgili beklentinin normal zekalı çocuklar kadar olmaması tavsiyesinde bulundu ve “Öğrenim için temel koşullardan birisi çocuğun yaşına uygun zeka düzeyine sahip olmasıdır. Ancak zekası normal olup da okul başarısızlığına yol açabilecek bazı ruhsal sorunlar da olabilir.” dedi. 

 

Aile içi anlaşmazlık, geçimsizlik, kardeş kıskançlığının aile kaynaklı ders başarıszlığı sebepleri olduğunu belirten Demirkaya, “ Ebeveynlerin çocuklarına olan eleştirel, tehditkar, aşırı beklentili tutumları çocuğun başarısını düşürür. Anne ve babası arasındaki geçimsizliğe çocukların şahit olması, sorunları çocuk ile paylaşma ve onu taraf olmaya zorlama gibi tutumlar çocuğun ruhsal dengesini bozabilir. kardeş kıskançlığı, ev değişikliği gibi durumlarda da çocukta uyum sorunları olabilir. Çocuk, ailevi sorunları arkada bırakarak dersinin başına oturamaz, otursa bile konsantre olamaz. Çocuğun kafası ailenin geleceği, yaşayacağı yer, anne babanın barışma-boşanma durumu ile meşgul olabilir.” şeklinde konuşarak başarısızlığı tetikleyen durumlar hakkında bilgi verdi.

 

Toplum etmenli başarısızlık nedenleri: 

 

Ülkemizde eğitim sisteminden kaynaklanan zorluklar olduğunu, kalabalık sınıflarda ders görmenin, sınav sisteminin sürekli değişmesinin, sınav ve müfredatta belirsizliğin  çocuk ve ergenlerdeki kafa karışıklığını ve sınav endişesini arttırdığını belirten Demirkaya, öğretmenlerde kaynakalan nedenlerde olduğunu şu sözleriyle aktardı, “Genelleme yapmak uygun olmaz ancak bazı öğretmenler sınıfta gözde öğrencilerin dışında diğerleri ile yeterince ilgilenmeyebilir. Dikkatsizliği veya hiperaktifliği olduğu için hastalığı olan öğrencinin öğrenme motivasyonunu kırabilir.”

 

Anne ve babalar: Eğer çocuğunuzda derslerde başarısızlık varsa ona kırıcı davranmayın. Çocuğunuzu anlayın ve bunu hissettirin. Gerekirse Çocuk ruh sağlığı hekimlerinden yardım isteyin.

 

Anne ve babaların başarısızlığın nedenlerinin neler olabileceğini çocuk ile araştırmaları ve paylaşmaları, çözümleri beraberce düşünmeli tavsiyelerinde bulunanan Demirkaya, “Aileler çocuğu anladıklarını göstermelidirler. Anne- babası tarafından onaylanan ve desteklenen çocuk daha çok çaba gösterecek, başarılı olmaya gayret gösterecektir. Ayrıca okul başarısızlığına neden olabilecek altta yatan ruhsal sorunların çözümü için çocuk psikiyatrisi uzmanına zaman geçirmeden başvurmalıdırlar. dedi.

 

Hangi psikiyatrik hastalıklar okul başarısızlığına neden olur?

 

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, uyum ve davranım bozukluğu, öğrenme güçlükleri (okuma-yazma-aritmetik), depresyon, okul korkusu, bedensel hastalığa bağlı uyum sorunları, sınav kaygısı, alkol-madde bağımlılığı, istismar-ihmal-akran zorbalığı, çevresel nedenlere bağlı motivasyon eksikliğinin başarısızlık nedeni olduğunu ifade eden Yrd.Doç.Dr.Sevcan Karakoç Demirkaya,  bu hastalıkların bazılarını özetleyerek açıklamalarına son verdi.

 

*Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda, çocuk ayrıntılara dikkatini veremez, dersi takip edemez, çabuk sıkılır, başka şeylerle uğraşır, ilkokul yıllarında sınıfta amaçsız gezinmeleri vardır, daha sonra yerinde oturmayı sürdürse de kıpır kıpırdır. Bu çocuklar çocuk psikiyatrisi tarafından değerlendirilip tanı alırlarsa çoğunlukla ilaç tedavisinden fayda görürler.

 

*Özel öğrenme bozuklukları olan çocuklar okuyan ama yazamayan veya harfleri tanıyan ama birleştiremeyen çocuklardır. Matematikte zorlanabilirler, yer yön kavramları farklıdır, sol el kullanma belirgindir. Ancak sol el kullanma her zaman öğrenme güçlüğü demek değildir. Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklara bireysel, çocuğun öğrenme özelliğine uygun eğitim sunulmalıdır.

 

*Zeka gerilikleri özellikle çocukta konuşmada veya yürümede belirgin bir gerilik, bariz yaşından küçük gibi davranma yoksa okul başlangıcına kadar gözden kaçabilir. Donuk zeka seviyesine sahip çocuklar yaşıtlarından çok geri değildir ama yaşıtları gibi de hızlı kavrayamaz ve parlak değildir. Çocuğun zeka ve algılama seviyesi değerlendirilmeli ve gerekirse özel eğitim programına dahil edilmelidir. Sık ders tekrarına, bireysel eğitime ve eğitsel desteğe ihtiyaç duyarlar.

 

* Kaygı bozuklukları da okul başarısızlığına neden olur. Özellikle okul korkusu, anneden ayrılma korkusu olan çocuklar okula gitmeyip derslerden geri kalırlar. Sosyal fobik özellikleri olan çocuklar utangaç olup tahtaya kalkmazlar. Özellikle sözlü gibi sınıfın gözönündeki performansa dayalı değerlendirmelerde düşük not alabilirler. Sınav kaygısı özellikle sınavlardaki notları etkiler. Kaygı bozukluğu durumda terapiler ve ilaç tedavilerinden faydalanılır.

 

*Çocukluk depresyonu erişkinlerden farklı klinik özelliklerde görülür ve gözden kaçabilir. Ders başarısızlığı, derse olan ilginin azalması, isteksizlik, dikkat eksikliği, unutkanlık da depresif çocuk ve gençlerde görülür ve bunlar okul başarısını olumsuz etkiler.

 

Hazırlayan: Ezgi Toygar- Zeynep Şule Yüksel

 

Dahili: 2534  - 2599

Birimler

  • Tıbbi Birimler
  • İdari Birimler

Online İşlemler

  • Adü Hastane Facebook Sayfası
  • Adü Hastane Twitter Sayfası
  • Adü Hastane Youtube Sayfası
  • Adü Hastane Rss Sayfası
  • Adü Hastane Engelli Dostu Web Sitesi
adü hastane tel foto
444 1 256
Çağrı Merkezi
Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem Merkezince Tasarlanmış ve Kodlanmıştır. © 2012 - 2018