Sağlık Kurulu Birimi
Maluliyet Raporları

Kişilerin öncelikle ;sosyal güvenlik kurumuna  maluliyet talebiyle ilgili  başvurmaları gerekmektedir.Hastanemize üst yazı ile yönlendirilmeleri halinde muayenesi sağlanan sigortalıya düzenlenecek sağlık kurulu raporu  üst yazı ekinde tekrar sosyal güvenlik kurumuna  gönderilir.Malulen emeklilik için düzenlenen raporlarda ilgili mevzuat gereği herhangi bir yüzdelik oranı yazılmaz.Maluliyet oranı kurum tarafından belirlenir.

Bu Sayfa 28.12.2015 Tarihinde Güncellenmiştir