Bilgi İşlem Merkez Birimi
Bilgi İşlem Merkez Birimi
  • Hastane Bilgi Yönetim Sistemini(HBYS) kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde ve hastane ihtiyacına göre güncel tutmak,
  • Hastane içindeki rutin işlerin ve hasta işlemlerinin daha hızlı ve sağlıklı biçimde yapılabilmesi için bilgisayar sistemlerinin verimli ve sürekli çalışmasını sağlamak ,
  • Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların hastane bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,
  • Hastanenin veri güvenliğini sağlamak, denetlemek, veri güvenliği ile ilgili politikaları oluşturmak,
  • Veri tabanının yönetilmesi ve güvenliğinin sağlanmasını denetlemek, her türlü yetkisiz erişime ve benzeri tehditlere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak,
  • Kullanımda karşılaşılan donanımsal veya yazılımsal sorunlar ile ilgili çözüm çalışmaları yapmak, verilen hizmetlerin sürekliliğini sağlamak,
  • Bilgi işlem sistemi kullanımı için malzeme ihtiyacını belirlemek, ihtiyaca göre şartnameler hazırlamak, yedek parça ve yan ürünlerinin hizmeti aksatmadan teminini sağlamak,
  • Bilgisayar ağını planlamak, tasarlamak ve kurmak, ağın sorunlarını gidermek, ağın performans iyileştirilmesi çalışmalarını yapmak ve güvenliğini sağlamak,
  • Hastane web sayfasının içerik standartlarını saptamak, içeriğe göre tasarımını ve kodlamasını yapmak, güncelliğini sağlamak,
  • Hastalara ve hastane personele yönelik hastane tanıtımı ve bilgilendirme amacıyla afiş, broşür ve dergi hazırlamak

 

 

 

 

 

Mehmet Emin YÜKSEL
Bilgi İşlem Merkez Birimi
Bilgi İşlem Sorumlusu 
Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Bu Sayfa 23.11.2015 Tarihinde Güncellenmiştir